Tema EU
Sigurnost

KIBERNETIČKA SIGURNOST

Pokrenut projekt Nostradamus

Europska unija pokrenula je projekt Nostradamus kako bi postigla visoke razine kibernetičke sigurnosti korištenjem kvantne tehnologije.

Mreža 31. siječnja 2024.
Telekomunikacije

RADAR

5G - Koridor Slovenija – Hrvatska

EU je za ovu godinu odabrao tri projekta i četiri studije za sufinanciranje 5G prometnih koridora koji povezuju regije diljem Europe, poboljšavajući cestovni, željeznički, unutarnjim plovnim putovima i multimodalni promet. Oni će podržati implementaciju 5G infrastrukture preko prekograničnih dijelova 5G koridora i osigurati kontinuitet usluge pri prelasku granice.

Mreža 19. siječnja 2024.
Biznis

RADAR

Eurostat - Poduzeća u EU i cloud usluge

Prošle godine 45,2% poduzeća u EU kupilo je usluge računalstva u cloudu (tj. usluge koje se koriste preko Interneta za pristup softveru, računalnoj snazi, kapacitetu za pohranu itd.)

Mreža 19. siječnja 2024.
Premium

Kolumna – Uroboros

Ivo Špigel - Novac moj i tvoj

"Jedan je kuštravi dječak uvijek u proljeće tu, Ti znaš zašto dolazi." Lado Leskovar: "Potraži me u predgrađu"

Ivo Špigel 20. lipnja 2023.
Premium

Tema broja

Preslagivanje telekom tržišta EU - Telekomunikacijska partija šaha

Europska komisija (EK) pokrenula je u ožujku javnu raspravu o budućnosti europskog telekomunikacijskog sektora. Jedna od dalekosežnih promjena koju bi nakon javne rasprave mogla donijeti buduća regulativa Europske unije (EU) o telekomunikacijskom i digitalnom tržištu je ta da pružatelji usluga clouda i hiperskaleri, odnosno big tech kompanije, kao što su Amazon, Google, Microsoft, Apple, Meta i Netflix, plaćaju nadoknadu za podatkovni promet koji generiraju njihove usluge u europskoj telekomunikacijskoj mreži

Gorden Knezović 19. travnja 2023.