Mreža 8-9 / 2024 kolovoz-rujan 2024.
Tema broja

Cyber osiguranje - Nemate policu cyber osiguranja!? Žao nam je...

Dobro dizajnirana polica osiguranja od šteta nastalih kibernetičkim napadom može biti velika financijska pomoć onima koji su pretrpjeli hakersku provalu. U našoj zemlji takvih je sve više