Mreža 1 / 2023 siječanj 2023.
Tema broja

Telekomunikacije i regulacija - Treba li nam još telekomske regulative?

Ogroman razvoj i širenje podatkovnog prometa, prije svega videostreaminga i usluga u cloudu, trajno su promijenili globalnu arhitekturu Interneta, strukturu međusobnog povezivanja i odnos između internetskih platformi i pružatelja širokopojasnih usluga. Iako se internetska arhitektura drastično promijenila u posljednjih desetak godina, pravni i regulatorni okvir za tijekove podatkovnog prometa vrlo se malo promijenio, a najveće digitalne platforme, u biti su neregulirane na međunarodnom tržištu podataka