Mreža 2 / 2021 veljača 2021.
Tema broja

Pametna sela i županije u Hrvatskoj

Za razliku od pametnih gradova, prema uzoru na koje su i osmišljena, a koji se pomoću digitalnih tehnologija fokusiraju na mogućnosti preobrazbe i unapređenje načina kako funkcioniraju, pametna sela naglašavaju važnost lokalne zajednice, kojoj prepuštaju strateško planiranje razvoja, uz upotrebu digitalnih tehnologija