Mreža 12 / 2021 prosinac 2021.
Tema broja

Zaštita intelektualnog vlasništva u IT industriji - Prema slovima zakona

Svaki oblik intelektualnog vlasništva u informatičkoj i telekomunikacijskoj industriji može se zaštititi, riječ je samo o tome koji oblik zaštite je prikladan za koju intelektualnu tvorevinu, ili njen dio – autorsko pravo, patent, poslovna tajna, tržišna marka, dizajn ili žig