Tema broja su mediji i digitalizacija, a to je tema za koju smo, prirodno, zainteresirani mi iz samih medija. Zaziremo…
Više