Grad Zagreb prikuplja podatke za Portal otvorenih podataka

Nakon prikupljanja podataka i analize iskazanih interesa, Grad Zagreb će u drugoj fazi pristupiti odabiru skupova podataka koji će biti pripremljeni za javnu objavu.

Mreža srijeda, 7. veljače 2024. u 12:00

Na web stranici Grada Zagreba objavljen je obrazac putem kojeg možete zatražiti objavu novih skupova podataka koji trenutno nisu objavljeni na Portalu otvorenih podataka Grada Zagreba . 

Grad Zagreb time nastoji povećati transparentnost javne uprave, uz istodobno poticanje suradnje s privatnim sektorom te poboljšano pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima. 

Osiguravanjem dostupnosti gradskih podataka za korištenje u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, primjerice za nezavisne softverske aplikacije, obradu podataka za znanstvena i druga istraživanja, povezivanje različitih baza podataka i tome slično, stvara se znatna dodatna društvena i gospodarska vrijednost, iskorištavaju postojeći potencijali te jača transparentnost javnog sektora i smanjuje rizik od korupcije. 

Pristup otvorenim podacima pojačava i osnažuje participaciju u kreiranju javnih politika. Stoga iz zagrebačke gradske uprave pozivaju građanstvo na ispunjavanje ankete. Slanje zahtjeva za pristup može biti anonimno.

Nakon prikupljanja podataka i analize iskazanih interesa, Grad Zagreb će u drugoj fazi pristupiti odabiru skupova podataka koji će biti pripremljeni za javnu objavu. 

Sredstva za ovu svrhu su već alocirana u proračunu Službe za informacijski sustav i tehničke poslove u 2024. godini.

Ovdje možete ispuniti anketu i zatražiti otvaranje podataka.