Rast prihoda na tržištu elektroničkih komunikacija 4,6 posto

U prvom tromjesečju 2024. godine, na tržištu elektroničkih komunikacija nastavilo se očekivano ulaganje u svjetlovodnu i kabelsku mrežu te su ulaganja u VHCN nastavilo trend očekivanog rasta

Gorden Knezović srijeda, 10. srpnja 2024. u 06:05

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je najnovije tržišne pokazatelje za elektroničke komunikacije za prvo tromjesečje 2024. godine. Ukupni prihodi na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 423,6 milijuna eura, što predstavlja rast od 4,6 posto u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od usluga putem pokretnih mreža porasli su za 5,8 posto, dok su prihodi od usluga putem nepokretnih mreža porasli za 2,6 posto.

Telefonske usluge

Na tržištu telefonskih usluga u pokretnoj mreži raste broj korisnika, kao i maloprodajnih prihoda. Ako se promatra isto razdoblje prošle godine, broj svih korisnika veći je za 2,2 posto i iznosi 4.553.953 dok su ukupni maloprodajni prihodi porasli za 10,8 posto na 124 milijuna eura unatoč padu odlaznog prometa za 2,8 posto. Roaming promet istodobno je bio niži za 7,3 posto.

Telefonske usluga u nepokretnoj mreži nastavljaju s trendom pada broja korisnika, prometa i prihoda. U odnosu na prvo tromjesečje prošle godine broj korisnika smanjen je za 1,72 posto i iznosi 1.109.776, odlazni promet manji je za 15,43 posto, a prihodi su niži 5,2 posto s ukupno ostvarenih 29,4 milijuna EUR.

Usluge pristupa internetu

Tržišta interneta u pokretnoj, nepokretnoj i satelitskoj mreži nastavljaju rasti. Ukupni prihod od pristupa internetu u prvom tromjesečju iznosio je 191,4 milijun eura i rastao je za 9,4 posto u godini dana.

Najveći udio čini pristup putem pokretnih mreža, čiji je prihod porastao za 8,2 posto na 134 milijuna eura, a broj svih korisnika za 3,5 posto na 5.463.778.

Satelitske komunikacije tek uzimaju komercijalni zamah te je broj korisnika relativno malen i iznosi 2.081, ali raste po godišnjoj stopi od 185 posto. Prihod od te usluge u prvom tromjesečju 2024. godine iznosio je 243 tisuće eura i rastao po stopi od 220 posto.

U nepokretnoj mreži rastu i broj priključaka i prihodi. Ukupno 1.120.888 nepokretnih priključaka krajem prvog tromjesečja rezultat su rasta od 3,6 posto u godinu dana, a prihod je povećan 12,1 posto na 57,2 milijuna eura. 

Nastavljena je migracija korisnika na priključke svjetlovodne tehnologije uz godišnju stopu rasta od gotovo 36 posto, a pritom pada broj priključaka na bakrenoj infrastrukturi za 5,5 posto.

Time udio korisnika VHCN širokopojasnih priključaka u ukupnom broju priključaka iznosi 40,6 posto. S rastom broja VHCN priključaka rastu i brzine. Tako je udio korisnika koji imaju ugovorene brzine 100 Mbit/s ili više povećan na 41,9 posto.

Naplatna televizija

Na tržištu naplatne televizije u prvom tromjesečju povećani su prihodi i narastao je broj priključaka. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine prihodi su viši za 3,9 posto i iznose 32,9 milijuna eura, a priključaka je više za 1,5 posto i ima ih 922.032. Najzastupljeniji su i dalje priključci putem IPTV tehnologije (54,1 posto), ali najveći rast ostvaruju OTT usluge sa stopom rasta broja priključaka od 38,7 posto.