Snažan utjecaj svemirske tehnologije na rast globalnog gospodarstva

Svemirske tehnologije će u narednom desetljeću imati izuzetno snažan utjecaj na rast globalnog gospodarstva, istaknuto je na Hakomovoj konferenciji

Mreža subota, 18. svibnja 2024. u 08:05

Središnja tema ovogodišnje konferencije Dan novih tehnologija, u organizaciji Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), održane u srijedu, 15. svibnja, bile su satelitske komunikacije, odnosno NTN mreže (Non-Terrestrial Networks). Hakom je na konferenciji predstavio i rezultate ovogodišnjih mjerenja kvalitete usluga u zemaljskim mrežama javnih pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na predviđanja kako će nove generacije bežičnih komunikacija, odnosno daljnji razvoj 5G i 6G mreža, probiti granice sadašnjih zemaljskih sustava i ostvariti neprekinutu pokrivenost (seamless connectivity) upravo putem NTN mreža, cilj ovogodišnje Hakomove konferencije bio je istaknuti sve prednosti uvođenja satelitskih komunikacijskih tehnologija i predstaviti niz primjena u različitim područjima. NTN mreže obuhvaćaju GEO, MEO i LEO satelitske konstalacije, sustave platformi na velikim visinama (HAPS – High Altitude Platform Systems), sustave platformi na malim visinama (LAPS – Low Altitude Platform Systems) i mreže zemlja zrak (A2G – Air to Ground), a satelitske komunikacije, odnosno NTN mreže, sada se razmatraju kao bitna tehnologija za ostvarivanje pokrivenosti izoliranih područja u razvoju 5G i budućih 6G mreža.

„Doprinos svemirske tehnologije na globalno gospodarstvo sada se procijenjuje na 630 milijardi američkih dolara, s očekivanjima da će narasti na impresivnih 1,8 bilijuna dolara do 2035. godine. Takav rapidan napredak ima utjecaj i na ostale industrije, od elektroničkih komunikacija, prometa pa sve do obrane i nacionalne sigurnosti“, istakao je zamjenik predsjednika Vijeća Hakoma Mislav Hebel.

Zahvaljujući naglom razvoju satelitske tehnologije od nekadašnjeg širokopojasnog pristupa putem satelita koji je bio moguć s brzinom do 15 Mb/s, a sada se sa satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti (Low Earth orbite, LEO) ostvaruju brzine  od 150 Mb/s i više. Sve je manja razlika između brzina koje omogućuju satelitske konstelacije u odnosu na one koje omogućuje infrastrukturua na Zemlji.