Dan sigurnijeg interneta: upravljate li kolačićima?

U 2023. 36% ljudi u EU-u u dobi od 16 do 74 godine koji su koristili internet izjavilo je da su promijenili postavke internetskog preglednika kako bi spriječili ili ograničili upotrebu kolačića. 

Mreža četvrtak, 8. veljače 2024. u 10:35

Samo 21% koristilo je softver koji ograničava mogućnost praćenja njihovih aktivnosti na internetu.  Kada je riječ o promjeni postavki internetskog preglednika za sprječavanje ili ograničavanje kolačića, najveći udio korisnika interneta, u usporedbi s prosjekom EU, zabilježen je u Finskoj (66%), Nizozemskoj (56%), a zatim u Luksemburgu (47). %), Danska (46 %) i Njemačka (45 %). Nasuprot tome, manji udio korisnika interneta poduzeo je takve korake u Rumunjskoj i Bugarskoj (obje 12%), Cipru (20%), Sloveniji (26%) i Italiji (27%).

📷 Eurostat
Eurostat

Među zemljama EU-a, gotovo polovica korisnika interneta u Belgiji bila je oprezna u pogledu internetskog praćenja, a 49% koristilo je softver za ograničavanje mogućnosti praćenja aktivnosti na mreži. Slijede korisnici na Malti (38%), Nizozemskoj i Hrvatskoj (obje po 32%) te Estoniji (31%). 

Nasuprot tome, najniži udjeli korisnika koji koriste ovu vrstu softvera bili su na Cipru (3%), Bugarskoj (7%), Rumunjskoj i Italiji (obje po 12%) te Latviji (13%).

Osobe u dobi od 25 do 34 godine zabilježile su najveći prosjek (45%) onih koji su promijenili postavke u svom internetskom pregledniku kako bi spriječili ili ograničili kolačiće. 

Korištenje softvera koji ograničava mogućnost praćenja aktivnosti na internetu bilo je najviše (24%) među osobama u dobi od 16 do 24 godine.