Kako do sigurnijeg odrastanja u digitalnom društvu?

Konferencija će se baviti prevencijom elektroničkog nasilja, zaštitom osobnih podataka djece, dostupnosti kvalitetnih internetskih sadržaja za djecu i mlade...

Mreža ponedjeljak, 5. veljače 2024. u 14:55
📷 Julia M. Cameron (Pexels)
Julia M. Cameron (Pexels)

Povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta udruga Suradnici u učenju, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM i CARNET-ov Nacionalni CERT organiziraju tematsku konferenciju "Potraga za boljim internetom", koja će biti održana 6. veljače 2024. 

Konferencija će se baviti temama kao što su prevencija elektroničkog nasilja, zaštita osobnih podataka djece, stvaranje sigurnog virtualnog okruženja te dostupnosti kvalitetnih internetskih sadržaja za djecu i mlade. 

Uz predavanja na temu sigurnosti učenika na internetu, zaštite njihove privatnosti, provjere točnosti podataka, roditeljstva u digitalnom društvu te predstavljanja različitih digitalnih alata i projekata, na konferenciji će biti održana i dva okrugla stola.  

Pod nazivom "Pružanje podrške djeci i mladima za sigurnije odrastanje u digitalnom društvu", prvi će okrugli stol okupiti sudionike iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj,  Agencije za elektroničke medije, CARNET-ovog Nacionalnog CERT-a, HAKOM-a, Centra za sigurniji internet, Agencije za zaštitu osobnih podataka te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. 

Drugi okrugli stol okupit će učenike osnovnih i srednjih škola koji će razgovarati o izazovima odrastanja u digitalnom svijetu te podijeliti svoja iskustva. 

Konferencija će biti hibridna. Prvi dio od 10 do 13 sati će biti održan istovremeno uživo u hotelu International u Zagrebu i online, a nastavak od 13 do 18 sati bit će online. 

Više: Dan sigurnijeg interneta 2024.