Digitalne vještine - Polovica građana EU ima samo osnovne digitalne vještine

Digitalne tehnologije mijenjaju svijet u kojem živimo i radimo. Dotiču se mnogih različitih aspekata naših života, od svakodnevnih zadataka, kao što su telefoniranje i kupnja, do načina kako funkcioniraju poduzeća i javne službe. Tehnološke promjene zahtijevaju od ljudi i poduzeća stjecanje novih digitalnih vještina i kompetencija. Inicijativa za digitalno desetljeće postavlja ciljeve EU koji će voditi digitalnu transformaciju do 2030. godine

Gorden Knezović ponedjeljak, 20. svibnja 2024. u 15:00
80% svih odraslih osoba u Uniji trebalo bi imati najmanje osnovne digitalne vještine do 2030. godine
80% svih odraslih osoba u Uniji trebalo bi imati najmanje osnovne digitalne vještine do 2030. godine

Digitalizacija mijenja naš način života, od svakodnevne rutine, do javnih usluga i poslovnih procedura. 2023. godine 91% stanovnika EU koristilo je Internet. 56% posjedovalo ih je osnovne ili iznad osnovnih digitalnih vještina za obavljanje raznih aktivnosti u digitalnom svijetu. S digitalizacijom koja brzo napreduje u svim sektorima, gotovo deset milijuna ljudi u EU bilo je zaposleno kao ICT stručnjaci, što čini gotovo 5% ukupne zaposlenosti u EU.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Mreza 6 / 2024 lipanj 2024.