Generative AI najčešće korišteno AI rješenje u organizacijama

Prema istraživanju Gartner Inc., generativna umjetna inteligencija (GenAI) je najčešće AI rješenje koja se koriste u organizacijama

Mreža četvrtak, 16. svibnja 2024. u 06:05

Prema anketi provedenoj u četvrtom tromjesečju 2023. godine (Q4 2023), 29% od 644 ispitanika iz organizacija u SAD-u, Njemačkoj i Velikoj Britaniji reklo je da su implementirali i koriste GenAI, što GenAI čini najčešće implementiranim AI rješenjem. Utvrđeno je da je GenAI češći od drugih rješenja kao što su tehnike grafikona, algoritmi optimizacije, sustavi temeljeni na pravilima, obrada prirodnog jezika i druge vrste strojnog učenja.

Glavne prepreke za implementaciju tehnika umjetne inteligencije (zbroj prva 3 ranga)
Glavne prepreke za implementaciju tehnika umjetne inteligencije (zbroj prva 3 ranga)

Istraživanje je također otkrilo da je korištenje GenAI-ja ugrađenog u postojeće aplikacije (kao što je Microsoftov Copilot za 365 ili Adobe Firefly) najbolji način da se ispune slučajevi korištenja GenAI-ja, a 34% ispitanika reklo je da je to njihova primarna metoda korištenja GenAI-ja. Utvrđeno je da je ovo češće od drugih opcija kao što je prilagođavanje GenAI modela s brzim inženjeringom (25%), obukom ili finim podešavanjem prilagođenih GenAI modela (21%) ili korištenjem samostalnih GenAI alata, kao što su ChatGPT ili Gemini (19%).

Osnovna prepreka usvajanju umjetne inteligencije, kako je navelo 49% sudionika ankete, je poteškoća u procjeni i dokazivanju vrijednosti projekata umjetne inteligencije. Taj problem nadilazi druge prepreke kao što su manjak talenata, tehničke poteškoće, problemi povezani s podacima, nedostatak poslovne usklađenosti i povjerenja u AI.