EK konačno za okrupnjavanje u europskoj telekomunikacijskoj industriji

Europska komisija je konačno signalizirala da je otvorena za spajanja europskih telekomunikacija kako bi okrupnjavanje u telekomunikacijskom sektoru

Mreža subota, 17. veljače 2024. u 16:52
📷 ECTA
ECTA

Takvo okrupnjavanje u industriji pomoglo bi u financiranju uvođenja 5G i optičkih mreža, odnosno postizanja ciljeva Europske komisije definiranih u dokumentu Digitalnog desetljeća (Digital Decade). Takvo signaliziranje iz Bruxellesa je zaokret na raniju politiku institucija EU za tržišno natjecanje kada su se izričito protivile spajanjima telekomunikacijskih kompanija.

Protivljenje je bilo izričiti i uz savjete stručnjaka kako bi okrupnjavanje pomoglo u nužnoj konsolidaciji europske telekomunikacijske industrije koja nema potrebna sredstva za ulaganja za održavanje konkurentnosti u odnosu na druge razvijenije dijelove svijeta. Stručnjaci su upozoravali i da su EU ciljevi Digitalnog desetljeća prema kojemu bi do 2030. godine svim stanovnicima EU trebalo osigurati gigabitne brzine Interneta neostvarivi bez bolje financijske pozicije telekom operatera.

S milijardama eura duga, europski telekom operateri djeluju na malim, visoko konkurentnim tržištima, za razliku od operatera u drugim regijama, prije svega digitalno razvijenijim regijama poput Sjeverne Amerike i istočne Azije, što im otežava održavanje koraka s naprednijim zemljama a Europu dovodi u stanje globalne ekonomske ne konkurentnosti. Okrupnjavanje u telekomunikacijskoj industriji jedan je od nužnih koraka kako bi Stari kontinent pokušao nadoknaditi zaostajanje za SAD i Kinom te Sjevernom Korejom i Japanom.

Spajanja na čekanju

Promjena u stavovima u Bruxellesu okončat protivljenja poput suzdržanosti Europske komisije prema četiri do tri spajanja za koja su iskazani zahtjevi.

Prema nacrtu radnog dokumenta iz europskih institucija o politici okrupnjavanja u telekomunikacijskoj industriji, kako navode Financial Times i Reuters koji su imali uvid u taj dokument, Europska komisija je utvrdila da bi “fragmentacija [sektora] mogla utjecati na sposobnost operatera da dosegnu razmjer koji je potreban za ulaganje u mreže budućnosti, posebno s obzirom na prekogranične usluge.” 

Iako je regulator priznao da su konkurentna tržišta pogodovala potrošačima, novu mjeru "industrijske konkurentnosti i ekonomske sigurnosti" treba uzeti u obzir kada se gleda na konsolidaciju sektora. Europska komisija se priprema objaviti svoju odluku o tome može li predloženo zajedničko ulaganje Orangea i MasMovila u Španjolskoj, vrijedno 18,6 milijardi eura, biti pokrenuto već idući tjedan. 

"Stvaranje istinskog jedinstvenog tržišta za telekomunikacijske usluge zahtijeva razmišljanje o poticanju prekogranične konsolidacije", rekao je Thierry Breton, povjerenik EU-a odgovoran za jedinstveno tržište, za FT te dodao da je „Razmjer je ključan za postizanje golemih ulaganja potrebnih za izgradnju vrhunske digitalne infrastrukture koja je Europi potrebna za njezinu konkurentnost. Još uvijek postoji previše regulatornih prepreka istinskom jedinstvenom tržištu telekomunikacija.” 

📷 MNT Consulting
MNT Consulting

200 mlrd eura za konkurentnost

Prema podacima ETNO-a u izvješću Paket povezivanja na digitalnim mrežama i infrastrukturi za postizanje digitalnih ciljeva koje je proklamirala Europska komisija do 2030. godine potrebna su ulaganja od najmanje 200 milijardi eura.