Kako će europska Uredba o umjetnoj inteligenciji utjecati na pravosuđe?

Medijska kuća Bug u suradnji s najvećim stručnjacima za tehnologiju i pravo i ove će godine organizirati konferenciju posvećenu tim područjima. Šesto izdanje održat će se 28. svibnja 2024. u Zagrebu

Bug.hr ponedjeljak, 13. svibnja 2024. u 06:25

Europska unija donijela je i Uredbu o umjetnoj inteligenciji, koja ima za cilj osigurati da sustavi umjetne inteligencije budu sigurni, transparentni, mogu se pratiti, ne diskriminiraju i ekološki su prihvatljivi. Nova pravila utvrđuju obveze za one koji stvaraju takve sustave, a variraju u ovisnosti o procjeni rizika koji umjetna inteligencija u svakom od slučajeva predstavlja. Prema toj klasifikaciji, AI sustavi koji su povezani s provedbom zakona, nude pomoć u pravnom tumačenju i primjeni zakona i slični – svrstani su u red viosokorizičnih.

Svi visokorizični sustavi umjetne inteligencije, prema novim pravilima, moraju biti adekvatno procijenjeni prije stavljanja na tržište i tijekom njihova životnog ciklusa, a građani će moći podnijeti i pritužbe protiv sustava umjetne inteligencije za to određenim nacionalnim tijelima. To znači da će u pravnoj struci utjecaj AI biti pod posebnim povećalom javnosti i regulatora, jednom kad Uredba bude u punoj primjeni.

Konferencija o pravu i AI

Novo izdanje konferencije koja spaja upravo pravo i modernu tehnologiju, LegalTech, bit će organizirano krajem ovoga mjeseca u Zagrebu, a teme će biti više nego aktualne. Govorit će se o spomenutoj Uredbi EU-a o umjetnoj inteligenciji u području pravosuđa i biznisa, mitovima o AI-u, opasnostima deepfakea, praksi korištenja generativne umjetne inteligencije i srodnim temama.

Iz programa izdvajamo:

PANEL RASPRAVA: Uredba o umjetnoj inteligenciji iz perspektive hrvatskog biznisa: strahovi, izazovi i prilike / Moderator: Stefan Martinić, LL.M. Harvard Law School, Partner @ Odvjetničko društvo Kramarić & Partneri; Panelisti: Marko Porobija, Managing Partner @ Porobija & Špoljarić; Marko Đuričić, Legal Specialist and Data Protection Officer; Martina Silov, predsjednica Hrvatske udruga za umjetnu inteligenciju (CroAI)

Što nakon donošenja Uredbe o umjetnoj inteligenciji? / predavačica Marijana Šarolić Robić, Attorney at Marijana Šarolić Robić

Razbijmo mitove o Uredbi o umjetnoj inteligenciji: 5 razloga za optimizam / predavač Stefan Martinić, LL.M. Harvard Law School, Partner @ Odvjetničko društvo Kramarić & Partneri

Opasnosti deepfakea u sudskim postupcima / predavač Ivan David Ivković, Odvjetnik

Primjena AI u pravu – najbolje prakse / predavač Ozren Kobsa, Odvjetnik

Gen AI, LLM baze i američka copyright sudska praksa u svjetlu EU Uredbe o umjetnoj inteligenciji / predavač Mihael Mudrić, izvanredni profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Program još nije kompletan i na njemu se radi.

LegalTech se održava 28. svibnja u prostorima HUB385 u Zagrebu.

Program, ulaznice i sve ostale pojedinosti potražite na stranicama konferencije LegalTech.