OIV pripojio splitski Pomorski centar za elektroniku

Od 8. travnja ove godine formalno-pravno dovršen proces pripajanja Pomorskog centra za elektroniku d.o.o. (PCE) iz Splita društvu Odašiljači i veze d.o.o. (OIV) iz Zagreba

Mreža ponedjeljak, 15. travnja 2024. u 11:01

Očekivan je to ishod dugotrajnog postupka pripajanja koji su svojim potpisima na konačnom tekstu Ugovora o pripajanju verificirale Uprave OIV-a i PCE-a 26. ožujka 2024. godine. Na taj način stvorena je jedinstvena kompanija koja će nastaviti sudjelovati na tržištu pod imenom OIV, pružajući sada dodatne usluge i u djelatnostima pomorske elektronike i komunikacija.

Tako objedinjena dva komplementarna društva u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske, čije su osnovne djelatnosti usko vezane uz elektroničke komunikacije, omogućit će stvaranje novih sinergija i eliminirati veći broj troškovnih kategorija, a s druge strane osigurati daljnju diversifikaciju portfelja usluga i povećanje prihoda. Slijede brojne integracijske aktivnosti koje će voditi dugogodišnji stručnjak i menadžer u OIV-u Mihael Jančić.

OIV je među vodećim je pružateljima usluga u elektroničkim komunikacijama, zemaljskom i satelitskom odašiljanju radijskih i televizijskih sadržaja, te nositelj izgradnje nacionalne strateške komunikacijske infrastrukture. PCE je kompanija afirmirana u vrijeme Domovinskog rata te je imala važnu ulogu u izgradnji i opremanju Hrvatske ratne mornarice komunikacijskim sustavima. Uz istraživanje i razvoj te razvitak kripto uređaja, osnovna djelatnost bila je integracija oružnih sustava s radarskim sustavima i komunikacijskom brodskom opremom, kao i razvoj tehnike dvojne namjene – vojne i civilne.