Analitičari IDC-a objavili su nove podatke o tržištu cloud computinga. Kod javnog (public) clouda razlikuju se infrastruktura kao usluga (Infrastructure as a Service IaaS) kada tvrtke iznajmljujue infrastrukturu za cloud; platforma kao usluga (Platform as a Service PaaS), cloud computing zasnoivan na API-ju; te softver kao usluga (Software as a Service SaaS).

prihodi u milijardama američkih dolara po vrstama cloud usluga 2018., 2019. i 2020. godine, izvor IDC

Najnoviji podaci IDC.a odnose se na globalne javne usluge u cloudu 2020. godine prema polugodišnjim podacima kakve uobičavaju objavljivati pružatelji cloud usluga. U IDC-u se nadaju kako će pružatelji cloud usluga uskoro preći na kvartalna izvješća cloud poslužitelja, pohrane, umrežavanja… kako bi podaci bili ažuriraniji.

Prošle 2020. godine pet najvećih globalnih dobavljača u javnom cloudu – Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, Google i Oracle – imali su zajedno tržišni udjel od 38 posto ukupnog globalnog cloud tržišta vrijednog 312,4 milijarde američkih dolara potrošnje.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

IDC 2018. godine nije posebno bilježio SaaS cloud usluge pa je za tu godinu napravio procjenu što je označeno crvenom bojom

Lani su ukupne globalne cloud usluge u odnosu na 2019. godinu rasle 32 posto.

IDC-ov SaaS-a grafikon vendora za 2020. godinu

Microsoft i AWS su u 2020. godini imali globalne tržišne udjele od po 12,8 posto.

Tržišni udjeli u prihodima vendora u milijardama američkih dolara za 2020. godini (IaaS + SISaaS + PaaS)

Iz statističkih podataka IDC-a vidljivo je kako SaaS – i aplikativni softver i softver sistemske infrastrukture – usporavaju tijekom posljednje tri godine, dok IaaS i PaaS rastu. U IDC-u predviđaju nastavak tog trenda.

Linijski grafikon cloud usluga tijekom tri godine

Vidljivo je i kako ukupno tržište cloud computinga usporava rast. 2019 godine rast globalnog tržišta u odnosu na 2018. godinu bio je 35,9 posto na 251,7 milijardi dolara, dok je u 2020. godini u odnosu na godinu ranije taj rast smanjen na 24,1 posto da bi tržište vrijedilo 312,4 milijarde dolara.

Pandemijska recesija i sve veća ponuda cloud usluga mogli bi značajno povećati tržište, odnosno prijelaz s lokalnih poslužitelja na javni cloud, očekuju analitičari IDC-a.

Tržišni udjeli u prihodima vendora u milijardama američkih dolara za 2020. godini (IaaS + SISaaS + PaaS) te u SaaS uslugama

Podijeli:

 

 

Vezane objave