29. rujna planirano je da se završi razmjena podataka nacionalnih eID sustava unutar Europske unije. Da bi eIDAS (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu) profunkcionirao nužno je da vlade omoguće pristup svojem eID sustavu drugim članicama Europske unije. Njemačka je svoj eID sustav već otvorila drugim zemljama EU još u kolovozu 2017. godine a Italija je to uradila par mjeseci kasnije. Hrvatska, Estonija, Luksemburg i Španjolska to su uradile u veljači ove godine.

Iz Europske komisije su upozorili kako se otvaranje nacionalnih eID podataka za druge zemlje članice Europske unije mora ubrzati.

Pri tome je važno omogućiti da se pristup sustavima eID-u omogući i za mobilne platforme jer 84 posto Europljana koristi mobilne uređaje za poslovne aktivnosti.

Ključni sigurnost i povjerenje

Pri izgradnji eIDAS sustava nužna je sigurnost koja je uvjet bilo kojeg digitalnog gospodarstva ili društva. Kako bi eIDAS stekao povjerenje dionici procesa moraju biti uvjereni kako su osigurani mehanizmi stalne borbe protiv cyber kriminala jer su u razmjeni ključni podaci – digitalni identitet i njihova autentifikacija.

Pri tome je nužno stvoriti i pouzdane usluge poput e-potpisa i e-pečeta. Jedinstveno digitalno tržište Europske unije ne može funkcionirati bez tih usluga kako u privatnim tako i u javnom sektoru.

eIDAS se oslanja na nacionalne eID sustave i za njega su europske institucije dizajnirale zakonsko okruženje kako bi tvrtke mogle izvan granica svoje zemlje, dakle u cijeloj EU koristiti online financijske i javne usluge, osnivati tvrtke, kupovati online

Sustav eIDAS identifikacije služiti će i za bankarske, korporativne i javne usluge, domaće komunalne usluge, podnošenje poreznih prijava, odobravanje pristupa elektroničkim medicinskim zapisima, upis na sveučilište…

Pri tome će se koristiti načelo samo jedanput, odnosno da će građani i građanke te poduzeća trebati dostaviti iste informacije javnim tijelima samo jedanput i u bilo kojem nacionalnom sustavu a informacije će biti važeće u svim članicama EU.

Iduće godine započinje pilot projekt za visoko školstvo kojim bi se kroz eIDAS omogućile prijave za upise na fakultete, na primjer, za pristup materijalima za online knjižnice obavljala bi se samo jedanput, prijava u jednoj članici bila bi dovoljna za pristup takvim uslugama i u drugim zemljama članicama upravo kroz razmjenu nacionalnih eID podataka. Planirano je da do 2025. godine taj sustav bude operativan na cijelom području EU.

Razmjena podataka naravno podrazumjeva tehničku kompatibilnost svih nacionalnih eID sustava te je u izradi skup načela i smjernica za potpuni eID interoperabilnost.

Jedinstveni digitalni pristupnik 

Na nedavno održanom Digital Assembly u Sofiji dogovorena je uspostava jedinstvenog digitalnog pristupnika kojim će se građanima i građankama te poduzećima osigurati pristup informacijama, postupcima te uslugama podrške i otklanjanja poteškoća na internetu.

Jedinstveni digitalni pristupnik bit će jedinstvena ulazna točka jednostavna za korištenje kako bi se građanima i građankama te poduzećima pomoglo da pronađu informacije koje su im potrebne na unutarnjem tržištu EU-a. Njime će se osigurati potpun pristup širokom rasponu postupaka na internetu kako bi im se pomoglo ako se žele preseliti u drugu zemlju ili ondje raditi, umiroviti se ili studirati ili ako žele ostvariti registraciju poduzeća ili poslovati u drugoj zemlji. Radi se o velikom postignuću u okviru jedinstvenog digitalnog tržišta.

Jedinstveni digitalni pristupnik koristit će se već uspostavljenim nazivom Vaša Europa i uključivat će jedinstveno korisničko sučelje ugrađeno u postojeći portal Vaša Europa.

Sučelje će biti jednostavno za korištenje i dostupno na svim službenim jezicima EU-a.

Novim pristupnikom objedinit će se nekoliko mreža i usluga koje su uspostavljene na nacionalnim razinama i na razini EU-a kako bi se građanima i građankama te poduzećima pomoglo u njihovim prekograničnim aktivnostima. Među njima su: Europski potrošački centri, Vaša Europa – Savjeti, SOLVIT, služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva, informacijski centar Europe Direct i Europska poduzetnička mreža.

Sučeljem će se građanima i građankama te poduzećima EU-a osigurati centraliziran pristup informacijama koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava na mobilnost u EU-u, kao i potpun pristup internetskim postupcima na nediskriminirajući način.

Osnovno je načelo pristupnika da bi postupak dostupan državljaninu ili državljanki jedne države članice također trebao biti jednako dostupan korisnicima iz drugih država članica.

Ključni upravni postupci bit će dostupni na internetu i nacionalnim i prekograničnim korisnicima.

Tim postupcima obuhvaćene su situacije koje su relevantne za poslovanje, rad ili studiranje ili preseljenje iz jednog mjesta u drugo, na primjer traženje dokaza o boravištu, prijava za stipendije i zajmove, priznavanje akademskih naziva, dobivanje europske iskaznice zdravstvenog osiguranja, registracija motornih vozila, dobivanje mirovinskih pogodnosti i registracija zaposlenika u mirovinskom i osiguravajućem fondu.

Novim internetskim pristupnikom omogućit će se smanjenje administrativnog opterećenja za građane i građanke te poduzeća. Kao opće pravilo, jedinstveni digitalni pristupnik primjenjivat će načelo samo jedanput.

Europska komisija će u suradnji s nacionalnim upravama razviti tehničke alate koji će biti potpora funkcioniranju pristupnika.

Kako bi sve nacionalne, regionalne i lokalne uprave imale više vremena za prilagodbu, ciljni datum za stavljanje svih relevantnih postupaka na internet bit će pet godina nakon stupanja na snagu. Međutim, mnogi postupci već su sada dostupni na interentu ili će biti dostupni prije tog datuma.

Servisne i generičke usluge

eIDAS je i preduvjet za program rada CEF (Connecting Europe Facility) kojim je predviđena izgradnja infrastrukture digitalnih usluga (Digital Service Infrastructures DSIs) za cijelu EU.

Cjelokupni cilj je olakšati prekograničnu interakciju između javnih uprava, poduzeća i građana kako bi se stimulirala implementacija i modernizacija internetskih mreža velike brzine i pružanje bežične internetske veze u lokalnim zajednicama, čime bi se doprinijelo razvoju digitalnog jedinstvenog tržišta i ekonomski rast.

DSI-ovi sastoje se od osnovnih servisnih platformi – središnjih čvorišta koja omogućuju transeuropsku povezanost – i generičke usluge koje povezuju nacionalne infrastrukture s osnovnim servisnim platformama.

Planirane srvisne usluge i generičke usluge koje će se financirati zajedničkim sredstvima su:

 • eIdentifikacija (eIdentification);
 • ePotpis (eSignature);
 • eZdravlje (eHealth);
 • eDostava (eDelivery);
 • eFakturiranje (eInvocing);
 • Otvoreni portal podataka (Open Data Portal);
 • automatizirani prijevod (Automated Translation);
 • Kibernetička sigurnost (Cybersecurity);
 • eJavna nabava (eProcurement);
 • Interkonekcijski sustav poslovnih registara (Business Registers Interconnection System BRIS);
 • elektronička razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti (Electronic Exchange of Social Security Information EESSI);
 • Online rješavanje sporova (Online Dispute Resolution ODR);
 • Europski portal ePravda (eJustice)

Natječaj za projekte

Izvršna agencija za inovacije i mreže (Innovation and Networks Executive Agency INEA) i Europska komisija pokrenuli su četvrti poziv s fondom od 12,4 milijuna eura za 2018. za poticanje i održavanje implementacije europskih infrastruktura digitalnih usluga (DSI). Zainteresirani kandidati iz svih država članica EU, kao i iz Islanda i Norveške, mogu podnijeti svoje prijedloge do 22. studenoga ove godine putem otvorenog poziva na području e-zdravstva, e-nabave, europskog internetskog pravosudnog portala i rješavanja online sporova. Sredstva su predviđena za projekte:

 • eHealth – poboljšanje pristup i usluge prekogranične zdravstvene zaštite korištenjem ICT alata – 5 milijuna eura
 • eProcurement – za usluge koje EU tvrtkama omogućuju odgovoriti na postupke javne nabave od naručitelja u bilo kojoj državi članici – 3 milijuna eura
 • Europski portal e-pravde – kako bi građani i tvrtke brzo mogli iskoristiti praktične prednosti e-pravosuđa alata – 4 milijuna eura
 • Online rješavanje sporova – rješavanje sporova između potrošača i trgovaca koji proizlaze iz online prekograničnih i domaćih kupnji – 0,4 milijuna eura

Kroz CEF Telecom će se ove godine osigurati ukupno 84,4 milijuna eura sredstava za europske infrastrukture digitalnih usluga (DSIs).

Podijeli:

 

Vezane objave