Zbog osiguravanja neometanog rada radara te osiguravanja učinkovitijeg nadzora tržišta, izmijenjeni su uvjete uporabe frekvencijskog pojasa 5470 – 5725 MHz te se u tu svrhu izdaje nova opća dozvola broj OD-201, čime prestaje vrijediti opća dozvola OD-87.

Opća dozvola određuje ograničenja koja bi tako trebala omogućiti rad čim većem broju tih uređaja, istovremeno smanjujući mogućnost pojave smetnji drugim sustavima s kojim dijele frekvencijski pojas. Parametri propisani općom dozvolom su precizno određeni i rezultat su detaljnih analiza usklađenosti provedenih na europskoj razini, te se njihovom primjenom maksimizira broj uređaja koji istovremeno mogu neometano raditi.
Zbog najavljene uporabe meteoroloških radara u frekvencijskom pojasu 5470 – 5725 MHz, Hakom je izmijenio uvjete uporabe za WAS/RLAN uređaje u tom području. Od ranije je već obavezna uporaba dinamičkog odabira frekvencija te je ograničena najviša dopuštena izračena snaga. Ono što je novo u odnosu na ranije je da su zbog boljeg nadzora i kontrole radiofrekvencijskog spektra korisnici obavezni prijaviti postavljanje radijskih postaja koje se upotrebljavaju na otvorenim prostorima (do sada je postojala samo obaveza prijave ukoliko se putem tog spektra pružala usluga) i obaveza uporabe SSID identifikatora s brojem koji će Hakom dodijeliti.
Svi koji koriste navedene uređaje obavezni su Hakomu prijaviti radijske postaje s antenama na otvorenom prostoru, što do sada nije bio slučaj. Također, iz Hakoma naglašavaju da određene jedinice lokalne samouprave na svojim područjima pružaju uslugu besplatnog interneta građanima putem uređaja koji koriste frekvencijski pojas 5470-5725 MHz te izdavanjem navedene opće dozvole također postaju obavezni Hakomu prijaviti radijske postaje s antenama na otvorenom prostoru.
Radiofrekvencijski pojas 5470 – 5725 MHz se sukladno Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra, koja je usklađena s relevantim europskim propisima, upotrebljava za meteorološke radare, pomorske radare i WAS (Wireless Access Systems)/RLAN (Radio Local Area Network) sustave, između kojih može doći do međusobnog ometanja.

Opće dozvole u pravilu propisuju određena ograničenja parametara radijskih sustava na koje se odnose s ciljem minimiziranja međusobnog utjecaja ali i s ciljem minimiziranja njihovog utjecaja na druge sustave.

Opća dozvola za WAS/RLAN radijske uređaje određuje ograničenja koja bi tako trebala omogućiti rad čim većem broju tih uređaja istovremeno smanjujući mogućnost pojave smetnji drugim sustavima s kojim dijele frekvencijski pojas, poput radara. Parametri propisani općom dozvolom su pažljivo određeni i rezultat su detaljnih analiza kompatibilnosti provedenih na europskoj razini, te bi se njihovom primjenom također trebao maksimizirati broj WAS/RLAN radijskih uređaja koji istovremeno mogu neometano raditi.

WAS/RLAN sustavi u pojasu 5470 – 5725 MHz se moraju upotrebljavati isključivo u okviru parametara i uvjeta propisanih općom dozvolom.

Opća dozvola propisuje sljedeća ograničenja kojih se moraju pridržavati WAS/RLAN sustavi:

  • obavezna uporaba dinamičkog odabira frekvencija (Dynamic Frequency Selection – DFS), uz obveznu uključenu detekciju prisutnosti signala drugih sustava (radara).
  • najviša dopuštena izračena snaga (Effective Isotropic Radiated Power – EIRP) 1W, odnosno 0,5W, ukoliko se ne koristi kontrola izlazne snage (Transmit Power Control – TPC). Ukazujemo na to da se najviša izračena snaga ne odnosi na snagu uređaja, već na izračenu snagu na izlazu iz antene (na izlaznu snagu iz uređaja dodaje se dobitak antene koji je veći što su antene usmjerenije).

U sklopu projekta modernizacije radarskih meteoroloških mjerenja u Hrvatskoj, Državni hidrometeorološki zavod u idućem periodu planira u rad pustiti čak šest radarskih postaja na području čitave Republike Hrvatske koji će raditi u frekvencijskom pojasu 5470 – 5725 MHz.

Također, meteorološki radari se upotrebljavaju i u susjednim državama kojima se mora osigurati neometan rad.

Zbog osiguravanja neometanog rada spomenutih radara te osiguravanja učinkovitijeg nadzora tržišta, potrebno je izmijeniti uvjete uporabe frekvencijskog pojasa 5470 – 5725 MHz te se u tu svrhu izdaje nova opća dozvola broj OD-201. Izdavanjem dozvole OD-201 prestaje vrijediti opća dozvola OD-87.

Uvedene su sljedeće obaveze:

  • obveza prijave postavljanja radijskih postaja Hakomuu na prijava_opce@hakom.hr za vlasnike radijskih postaja koji upotrebljavaju radijske postaje u skladu s općom dozvolom OD-201 na otvorenim prostorima (outdoor). Više o postupku prijave može se pronaći na Hakomovoj internetskoj stranici.
  • na početak SSID (Service Set Identifier) identifikatora staviti broj koji će mu Agencija dodijeliti prilikom prijave, dok preostali dio slobodnih mjesta u SSID-u može biti proizvoljno korišten.

Vlasnici radijskih postaja koji već upotrebljavaju radijsku postaju u skladu s općom dozvolom OD-87 izdanom 20.3.2014. dužni su uskladiti uporabu spektra s odredbama opće dozvole OD-201 do 31.10.2018. (ranije se obveza prijave odnosila samo na radijske postaje koje su koristili pružatelji.

Podijeli:

Vezane objave