Europska komisija je pokrenula novu verziju alata namjenskog alata za samoprocjenu koji školama pomaže da iskoriste sav potencijal digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje SELFIE. U cijeloj se Europi ponovno otvaraju škole pa je SELFIE unaprijeđen kako bi pomogao u olakšavanju uvida u različite aspekte uspješnosti učenja na daljinu tijekom pandemije koronavirusa i planiranju nove školske godine u skladu s potrebama učenika i učitelja.

SELFIE (samoprocjena učinkovitosti učenja poticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije) besplatan je, jednostavan i prilagodljiv alat. Zainteresirane škole mogu se registrirati na platformi i isprobati SELFIE. Alat prikuplja anonimne odgovore učenika, nastavnog osoblja i ravnatelja te generira pregled prednosti i nedostataka škole u upotrebi digitalnih tehnologija.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Od njegova pokretanja 2018. alatom SELFIE koristilo se više od 7.000 škola i gotovo 700.000 korisnika iz 57 zemalja. Dostupan je na 31 jeziku, uključujući sva 24 službena jezika EU-a. SELFIE je jedna od 11 mjera Europske komisije iz Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, koji se revidira u okviru javnog savjetovanja. U novi akcijski plan uvrstit će se pouke stečene tijekom krize koju je uzrokovao koronavirus te poduprijeti obrazovanje i osposobljavanje kroz čitav tijek digitalne transformacije.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje iz 2018. provest će se do kraja 2020. Očekuje se da će u rujnu 2020. Europska komisija ažurirati akcijski plan. Otvoreno javno savjetovanje o novom akcijskom planu objavljeno je 18. lipnja 2020., a traje do 4. rujna 2020.

Podijeli:

 

 

Vezane objave