Europska komisija predlažila je trostrani pristup za povećanje javnih i privatnih ulaganja u umjetnu inteligenciju, pripremu za socioekonomske promjene i pružanje odgovarajućeg etičkog i pravnog okvira. Inicijativa je odgovor na zahtjev europskih čelnika za oblikovanje pristupa umjetnoj inteligenciji.

Europa ima svjetski priznate istraživače, laboratorije i novoosnovana poduzeća u području umjetne inteligencije. Jaka je i u robotici te je među vodećim svjetskim industrijama u sektoru prometa, zdravstva i proizvodnje u kojima je potrebno primijeniti umjetnu inteligenciju kako bi se zadržala konkurentnost. No zbog oštre međunarodne konkurencije potrebno je koordinirati djelovanje kako bi EU predvodio u razvoju umjetne inteligencije.

Jačanje financijske potpore i poticanje primjene AI u javnom i privatnom sektoru

Javni i privatni sektor EU-a trebao bi povećati ulaganja u istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije za najmanje 20 milijardi eura do kraja 2020. U cilju podupiranja tih nastojanja, Europska komisija povećava svoja ulaganja na 1,5 milijardi eura u razdoblju 2018. – 2020. u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Očekuje se da će se time potaknuti dodatno financiranje u iznosu od 2,5 milijarde eura u okviru postojećih javno-privatnih partnerstva, npr. u području velikih podataka i robotike.

Ulaganjima će se potaknuti razvoj umjetne inteligencije u ključnim sektorima, od prometa do zdravstva, povezati i ojačati centri za istraživanje umjetne inteligencije u Europi te potaknuti testiranja i pokusi. Europska komisija će poduprijeti razvoj „platforme o umjetnoj inteligenciji na zahtjev” koja će svim korisnicima omogućiti pristup relevantnim izvorima o umjetnoj inteligenciji u EU-u.

Osim toga, mobilizirat će se Europski fond za strateška ulaganja, kao dodatna potpora poduzećima i novoosnovanim poduzećima za ulaganje u umjetnu inteligenciju. Cilj je s pomoću Europskog fonda za strateška ulaganja do 2020. mobilizirati više od 500 milijuna eura ukupnih ulaganja u nizu ključnih sektora.

Europska komisija će ujedno nastaviti stvarati okruženje koje potiče ulaganja. Budući da su podaci osnova za razvoj većine tehnologija umjetne inteligencije, Europska komisija predlaže zakonodavstvo o otvaranju više podataka za ponovnu upotrebu i mjere za lakšu razmjenu podataka. To se odnosi na podatke javnih službi i podatke o okolišu te istraživačke i zdravstvene podatke.

Priprema za socioekonomske promjene uzrokovane AI

Zbog pojave umjetne inteligencije, mnoga će se radna mjesta otvoriti, druga će nestati, a većina će se promijeniti. Europska komisija zato potiče države članice da moderniziraju svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja i olakšaju tranzicije na tržištu rada na temelju načela europskog stupa socijalnih prava. Europska komisija će pružiti potporu partnerstvima između poduzeća i obrazovnih ustanova kako bi privukla i zadržala stručnjake u području umjetne inteligencije u Europi, uspostaviti namjenske programe osposobljavanja uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda te poticati razvoj digitalnih vještina, kompetencija u području znanosti, tehnologije, inženjeringa i matematike (STEM), poduzetništvo i kreativnost. Prijedlozi u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.) obuhvaćat će jaču potporu osposobljavanju za napredne digitalne vještine, uključujući stručno znanje u području umjetne inteligencije.

Osiguranje odgovarajućeg etičkog i pravnog okvira

Kao i sve druge transformativne tehnologije, umjetna inteligencija može potaknuti nova etička i pravna pitanja o odgovornosti ili mogućoj pristranosti pri donošenju odluka. Nove tehnologije ne bi trebale značiti nove vrijednosti. Europska komisija će do kraja 2018. predstaviti etičke smjernice o razvoju umjetne inteligencije zasnovane na Povelji EU-a o temeljnim pravima, uzimajući u obzir načela kao što su zaštita podataka i transparentnost te doprinos Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama. Za potrebe izrade tih smjernica, Europska komisija će okupiti sve relevantne dionike u okviru Europskog saveza za umjetnu inteligenciju. Uzimajući u obzir tehnološki razvoj, Europska komisija će do sredine 2019. objaviti i smjernice za tumačenje Direktive o odgovornosti za proizvode do sredine 2019., kako bi korisnicima i proizvođačima osigurala pravnu jasnoću u slučaju neispravnih proizvoda.

Europska komisija će sada, na temelju izjave o suradnji koju su 10. travnja 2018. potpisale 24 države članice i Norveška, početi s državama članicama raditi na izradi koordiniranog plana za umjetnu inteligenciju koji bi trebao biti gotov do kraja godine. Glavni ciljevi bit će maksimalno povećati učinak ulaganja na razini EU-a i država članica, poticati suradnju u cijelom EU-u, razmjenjivati najbolje prakse i zajedno definirati budući smjer, kako bi se osigurala globalna konkurentnost EU-a u tom području. Osim toga, Europska komisija će nastaviti ulagati u ključne inicijative u području umjetne inteligencije, među ostalim, u razvoj učinkovitijih elektroničkih komponenti i sustava (kao što su posebni čipovi za izvođenje operacija umjetne inteligencije), vrhunska računala visokih performansi i ključne projekte o kvantnim tehnologijama i kartiranju ljudskog mozga.

Podijeli:

 

Vezane objave