U svojem govoru o stanju Unije 2018. predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker najavio je nova pravila za uklanjanje terorističkog sadržaja na internetu u roku od jednog sata, jer u tom roku nastaje najveća šteta. Nova pravila predstavljena su tjedan dana prije početka neformalnog sastanka u Salzburgu na kojem će čelnici EU-a raspravljati o sigurnosti. Na sve internetske platforme koje svoje usluge namjeravaju ponuditi u Europskoj uniji primjenjivat će se jasna pravila kako bi se spriječila zloupotreba njihovih usluga za širenje terorističkih sadržaja. Uvest će se i čvrste mjere kojima će se zaštiti sloboda govora na internetu i osigurati da se one primjenjuju samo na terorističke sadržaje.

Teroristički sadržaji i dalje su prisutni i šire se internetom te predstavljaju stvaran rizik za europsko društvo. Samo u siječnju 2018. na internetu je objavljeno više od 700 službenih novih propagandnih poruka ISIL-a.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Kako bi ograničila prisutnost terorističkih sadržaja na internetu, Europska komisija u okviru Internetskog foruma EU-a na dobrovoljnoj osnovi surađuje s brojnim ključnim dionicima, među ostalim s internetskim platformama, državama članicama i Europolom. Europska komisija je u ožujku preporučila niz mjera koje trebaju provesti pružatelji usluga i države članice radi jačanja tih napora. Iako su ti napori donijeli pozitivne rezultate, ukupni je napredak i dalje nedovoljan.

Novim pravilima koja predlaže Europska komisija pridonijet će se brzom uklanjanju terorističkih sadržaja na internetu. Glavna su obilježja novih pravila sljedeća:

  • pravilo jednog sata: teroristički sadržaji najštetniji su u prvim satima od objavljivanja na internetu zbog brzine kojom se širi. EK zbog toga predlaže pravno obvezujući rok od jednog sata unutar kojeg se, nakon što nadležna nacionalna tijela izdaju nalog za uklanjanje sadržaja, taj sadržaj treba ukloniti
  • jasna definicija terorističkih sadržaja: riječ je o materijalima kojima se potiče ili zagovara počinjenje terorističkih kaznenih djela, promiču aktivnosti terorističkih skupina ili daju upute o tehnikama za počinjenje terorističkih kaznenih djela
  • obveza dužne pozornosti za sve platforme kako bi se spriječila njihova zloupotreba radi širenja terorističkih sadržaja na internetu. Ovisno o riziku da se teroristički sadržaji prošire putem njihovih platformi, pružatelji usluga bit će dužni poduzimati proaktivne mjere, primjerice primjenjivati nove alate, radi bolje zaštite svojih platformi i korisnika od zloupotrebe u terorističke svrhe
  • pojačana suradnja: prijedlogom se uspostavlja okvir za pojačanu suradnju među pružateljima usluga smještaja informacija, državama članicama i Europolom. Pružatelji usluga i države članice trebat će odrediti kontaktne točke koje će biti dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu kako bi olakšali provedbu naloga za uklanjanje i prijava
  • čvrste zaštitne mjere: pružatelji sadržaja moći će se koristiti učinkovitim mehanizmima za podnošenje prigovora koje će svi pružatelji usluga morati uspostaviti. Ako pružatelj usluge neopravdano ukloni sadržaj, taj će sadržaj morati vratiti u najkraćem mogućem roku. Nacionalna tijela uspostavit će učinkovite pravne lijekove, a pružatelji platformi i sadržaja imat će pravo osporiti naloge za uklanjanje. Kako bi se na platformama na kojima se upotrebljavaju automatizirani alati za otkrivanje spriječilo pogrešno uklanjanje sadržaja, potrebno je uspostaviti nadzor i provjere koje obavlja čovjek
  • povećana transparentnost i odgovornost: transparentnost i nadzor zajamčit će se obveznim godišnjim izvješćima o transparentnosti pružatelja usluga i država članica o načinima borbe protiv terorističkih sadržaja te redovitim izvješćivanjem o poduzetim proaktivnim mjerama;
  • visoke i odvraćajuće novčane kazne: države članice moraju uspostaviti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće kazne za nepoštovanje naloga za uklanjanje terorističkih sadržaja na internetu. Ako sustavno ne bude poštovao naloge za uklanjanje takvog sadržaja, pružatelj usluga mogao bi biti kažnjen novčanim kaznama u iznosu do 4 % njegovih ukupnih prošlogodišnjih prihoda.

Podijeli:

 

 

Vezane objave