Predstavnici Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije postigli su u četvrtak 6. travnja dogovor o načinu reguliranja veleprodajnih tržišta roaminga (cijena koje operateri jedni drugima naplaćuju kad njihovi korisnici upotrebljavaju druge mreže za roaming u EU-u), što je posljednji korak prema ukidanju naknada za roaming 15. lipnja 2017.

Pregovarači EU-a ugovorili su sljedeće gornje granice veleprodajnih cijena:

32 centa po minuti glasovnog poziva od 15. lipnja 2017. godine te

1 cent po SMS poruci od 15. lipnja 2017. godine.

Usto, postignut je dogovor o postupnom smanjenju prijenosa podataka tijekom pet godina, počevši od

7,7 EUR/GB (od 15. lipnja 2017.),

6 EUR/GB (od 1. siječnja 2018.),

4,5 EUR/GB (od 1. siječnja 2019.),

3,5 EUR/GB (od 1. siječnja 2020.),

3 EUR/GB (od 1. siječnja 2021.) i

2,5 EUR/GB (od 1. siječnja 2022.).

Tim dogovorom otvoren je put ostvarenju cilja da načelo „u roamingu kao kod kuće” započne 15. lipnja 2017., kako je predviđeno Uredbom o jedinstvenom telekomunikacijskom tržištu.

To znači da će korisnici koji putuju u EU-u moći zvati, slati SMS poruke i spajati se na internet na svojem mobilnom uređaju po istoj cijeni koju plaćaju kod kuće. Načelo „u roamingu kao kod kuće” bit će privlačno za osobe i poduzeća, a njime se osigurava povrat troškova i nastavak konkurentnosti veleprodajnih tržišta roaminga.

Zahvaljujući političkom dogovoru o veleprodajnim pravilima i pravilima o politici pravedne uporabe i održivosti, koja je Komisija donijela u prosincu 2016., korisnici koji povremeno putuju u inozemstvo mogu upotrebljavati svoju domaću pretplatu. Ako korisnik prijeđe svoja ugovorna ograničenja, dodatne naknade ne mogu biti više od dogovorenih gornjih granica veleprodajnih cijena roaminga.

Komisija će do kraja 2019. provesti reviziju veleprodajnog tržišta i suzakonodavcima dostaviti privremenu procjenu do 15. prosinca 2018.

Europski parlament i Vijeće sada službeno moraju odobriti postignuti dogovor. Nove veleprodajne cijene roaminga stupaju na snagu 15. lipnja 2017., do kada operateri moraju pripremiti potrebne mjere za uvođenje načela „u roamingu kao kod kuće”.

Komisija već cijelo desetljeće ulaže napore kako bi smanjila i na koncu ukinula naknade koje telekomunikacijski operateri naplaćuju korisnicima koji se na odmoru ili poslovnom putovanju u inozemstvu koriste mobilnim uređajima.

Od 2007. cijene roaminga smanjile su se za više od 90%. Do posljednjeg pada cijena došlo je u travnju 2016., tako da je dodatak na nacionalnu tarifu iznosio 5 centi po minuti glasovnog poziva, 2 centa po SMS poruci i 5 centi po megabajtu poslovne usluge.

Europski parlament i Vijeće odlučili su 2015. na temelju prijedloga Komisije u potpunosti ukinuti naknade za roaming za osobe koje povremeno putuju unutar EU-a. Komisija je u prosincu 2016. donijela potrebne tehničke mjere, uključujući politiku pravedne uporabe i mehanizam za održivost. Istodobno je Uredbom o jedinstvenom telekomunikacijskom tržištu Komisiji povjeren zadatak da revidira veleprodajna tržišta roaminga i do 15. lipnja 2016. iznese odgovarajuće prijedloge kako bi od 15. lipnja 2017. moglo doći do ukidanja maloprodajnih naknada za roaming.

Podijeli:

 

Vezane objave