Glava skupština EuroCloud Europe (General Assembly, GA ECE) je prihvatila program aktivnosti Trusted Digital Competence Platform i promovirala je kandidirani Team2020 u Upravu EuroCloud Europe za naredno trogodišnje razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Priznanje je to i za EuroCloud Hrvatska organizaciju čiji je predsjednik Krešimir Kristić imenovan potpredsjednikom Uprave EuroCloud Europe temeljem aktivnog sudjelovanja u kreiranju Trusted Digital Competnce Platform programa aktivnosti, ali također i zahvaljujući rezultatima dosadašnjih aktivnosti EuroCloud ekosustava na hrvatskom tržištu.

Pouzdana digitalna platforma kompetencija (Trusted Digital Competence Platform, TDCP) obuhvaća cjelovit pristup i sustav stvaranja obostranog međusobnog povjerenja kupaca i pružatelja cloud usluga temeljenog na objektivnim kvalitativnim standardima, transparentno objavljenim rezutatima certifikacijskih provjera, stvaranju ujednačenog pravnog regulativnog okvira i tzv. awarenes aktivnostima osvješćivanja tržišta.

Na Cloud Forum konferenciji koja se održava 19. travnja u Zagrebu, Trusted Digital Competence Platform program biti će predstavljen u cijelosti s naglaskom na primjenu aktualne GDPR uredbe u okruženju oblaka.

Podijeli:

 

Vezane objave