Wi-Fi 6 () je novi lokalni bežični standard koji se uvodi u 2019., više ili manje istodobno kada i 5G…
Više