Američka Federalna komisija za komunikacije (The Federal Communications Commission FCC) odobrila je 6GHz spektar za nelicenciranu upotrebu u SAD čime…
Više