Više od dvije trećine ljudi na Zemlji, njih preko 5 milijardi posjeduje mobilne uređaje (mobilni telefon, ). Pristup Internetu ima…
Više