Članovi konzorcija ParaCrawl Kroz europski program finananciranja Connecting Europe Facility (CEF2) financira se, među ostalim, i projekt jezičnih resursa zemalja…
Više