U Europskom parlamentu izrađene su izmjene postojeće Direktive o audiovizualnim medijima (AVMSD) koji će se primjenjivazi na sve emitere, ali…
Više