S ciljem jačanja kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanja suradnje na nacionalnoj i europskoj razini CARNet je pokrenuo dvogodišnji projekt pod…
Više