Za cijenu od 1,2 milijuna američkih dolara možete kupiti Samsung laptop iz 2008. godine na kojem se nalaze 6 najpoznatijih zlonamjernih…
Više