Nokia je objavila da će biti partner Telefónici u njezinim planovima da do kraja godine uvede 5G usluge za 75…
Više