Priprema ovog broja bila je neobično dinamična za jedno print izdanje, kakvo ljudi u vrijeme brzih podražaja i kratkog attention…
Više