Agencija Europske unije za operativno upravljanje informatičkim sustavima velikih razmjera na području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) dodijelila je konzorciju…
Više