Nagli rast rješenja za internet stvari (Internet of Things IoT) sve više zaoštrava tržišnu utakmicu. U Europi je na stotine…
Više