U utorak 10. rujna europski satelitski navigacijski sustav Galileo dostiže milijardu korisnika pametnih telefona širom svijeta. Taj doseg poklapa se s…
Više