Gradovi i županije mogli su do 15. srpnja dostaviti iskaz interesa za sudjelovanje u postupku predodabira na temelju odobrenih Planova…
Više