Tema broja ovaj put je digitalni copyright, izuzetno zanimljiva tema. U anglo-američkom novinarstvu uobičajen je termin “cover story”, dakle, tema…
Više