Kina je, kako tvrdi AnalyticsSindiamag, demonstrirala stabilnu komunikacijsku mrežu zasnovanu na distribuciji kvantnih ključeva (QKD) koja se prostire na preko…
Više