Procjenjuje se kako će vrijednost tržišta javnih podataka EU u 2020. godini dostići 739 milijardi eura Pregovarači Europskog parlamenta, Vijeća…
Više