Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, Mateja svoju karijeru započinje kao pravni savjetnik u Dukatu. Potom ju nastavlja u odjelu…
Više