Prema studiji eGovernment Benchmark 2017 u prosjeku je 82 posto usluga državne administracije u članicama Europske unije dostupno online,…
Više