Krešimir Mlinarić, direktor Adacte Zagreb Sedmi Adacta godišnji susret korisnika i partnera na temu Empower your Business, tj. kako primjenom…
Više