U ponedjeljak, 12. veljače Europska komisija bit će domaćin drugog sastanka na visokoj razini o Europskom savezu za baterije (Battery…
Više