Centar za e-učenje Srca već tradicionalno koristi ljetni period kako bi sustave za e-učenje pripremio za novu akademsku godinu. Za…
Više