Prvi Leadership Talent Tournament u organizaciji Algebrinog MBA e-Leadership studija i istraživačko-razvojnog centra Visokog učilišta Algebra okupio je timove tvrtki…
Više