Spanov odjel ljudskih resursa priprema prezentacije Span Academija te izbor nove generacije akademaca. Span Akademije će ove godine biti, prema…
Više