Iz baze NASA-ine web aplikacije su iscurili podaci zaposlenika kao što su korisnička imena, imena i prezimena, adrese elektroničke pošte…
Više