Europski parlament odobrio je u četvrtak 4. travnja Direktivu o otvorenim podacima i informacijama javnog sektora, kojom će se znatno…
Više