Europska komisija otvorila je javnu raspravu za CEF 2 Digital (Connecting Europe Facility 2021-2027), kako bi prikupila stajališta dionika o…
Više